A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

I know it's a bad idea
Я знаю, це погана ідея,
But how can I help myself?
Але що я можу вдіяти?
Been inside for most this year
Майже весь рік я пішов у себе,
And I thought a few drinks, they might help
І думав, пара келихів можуть допомогти.
It's been a while my dear
Вже якийсь час, люба,
Dealing with the cards life dealt
Я намагаюся розібратися з тим, як карти лягли.
I'm still holding back these tears
Я все ще стримую сльози,
While my friends are somewhere else
Поки що мої друзі десь ще.


I pictured this year a little bit different when it hit February
Я уявляв цей рік дещо іншим, доки не настав лютий.
I step in the bar, it hit me so hard
Я заходжу до бару, і мене накриває.
Oh how can it be this heavy?
Чому це так тяжко?
Every song reminds me you're gone
Кожна пісня нагадує мені про те, що тебе нема,
And I feel thе lump form in my throat
І я відчуваю ком у горлі,
'Cause I'm here alonе
Тому що я тут один


Just dancing with my eyes closed
Танцюю із заплющеними очима,
'Cause everywhere I look I still see you
Тому що, куди б я не подивився, я бачу тебе.
Time is moving so slow
Час тече так повільно,
And I don't know what else that I can do
І я не знаю, що ще мені зробити,
So I'll keep dancing with my
Тож я буду танцювати зі своїм ...


Eye-ye-eye-eyes
Очима
Eye-ye-eye-eyes closed
Заплющеними очима
Eye-ye-eye-eyes
Очима
Oh, I keep dancin' with my
Ох я буду танцювати зі своїм ...


Delusion is here again
Омана знов тут,
And I think you'll come home soon
І я знов думаю, що ти скоро прийдеш,
A word brings me right back in
Але слова повертають мене до реальності,
Then it's only me that’s in this room
ЩО в цій кімнаті тільки я.
I guess I could just pretend
Я думаю, що міг би просто вдавати,
The colours are more than blue
Що існує не тільки печаль,
But I lost more than my friend
Але я втратив більше, ніж друга,
I can't help but missing you
І я не можу перестати сумувати за тобою


I pictured this month a little bit different
Я уявляв цей місяць по-іншому,
No one is ever ready
Ніхто не може бути готовий до такого,
And when it unfolds you get in a hole
І коли це трапляється, ти летиш в нікуди.
Oh how can it be this heavy?
Чому це так тяжко?
Everything changes, nothing’s the same
Все змінюється, ніщо не залишається колишнім,
Except the truth is now you’re gone
Крім правди про те, що ти вже пішла,
And life just goes on
І життя просто йде далі.


So I'm dancin' with my eyes closed
Я танцюю із заплющеними очима,
'Cause everywhere I look, I still see you
Тому що, куди б я не подивився, я бачу тебе.
Time is movin' so slow
Час тече так повільно,
And I don't know what else that I can do
І я не знаю, що ще мені зробити,
So I'll keep dancin' with my
Тож я буду танцювати зі своїм ...


Eye-ye-eye-eyes
Очима
Eye-ye-eye-eyes closed
Заплющеними очима
Eye-ye-eye-eyes
Очима
Oh, I'll keep dancin' with my
О, я танцюю з
Eye-ye-eye-eyes
Очима
Eye-ye-eye-eyes closed
Заплющеними очима
Eye-ye-eye-eyes
Очима
Oh, I'll keep dancin' with my
Ох, я буду танцювати зі своїм ...


They're shutting the bar, they're cleaning the floors
Вони закривають бар, миють підлогу
And everyone is already home
І всі вже вдома,
But I'm on my own
А я сам з собою.


Just dancin' with my eyes closed
Просто танцюю із заплющеними очима,
'Cause everywhere I look, I still see you
Тому що, куди б я не подивився, я бачу тебе.
Time is movin' so slow
Час тече так повільно,
And I don't know what else that I can do
І я не знаю, що ще мені зробити,
So I keep dancin' with my
Тож я буду танцювати зі своїм ...


Eye-ye-eye-eyes
Очима
Eye-ye-eye-eyes closed
Заплющеними очима
Eye-ye-eye-eyes
Очима
Oh, I'll keep dancin' with my
Ох, я буду танцювати зі своїм ...
Eye-ye-eye-eyes
Очима
Eye-ye-eye-eyes closed
Заплющеними очима
Eye-ye-eye-eyes
Очима
Oh, I'll keep dancin' with my
Ох, я буду танцювати зі своїм ...

Автор публікації: Crow


« Boat - Пісні