A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

He's saving my life, nobody did the same.
Він врятував моє життя, ніхто не зробив того ж.
Love and survive, I wanted to repay.
Кохати й переживати, я хотіла віддячити.
Saving my life, he was invisible.
Врятувавши моє життя, він залишався невидимим.
Evidence kiss fingerprints on the wall.
Свідчення – поцілунок, відбитки пальців на стіні.


Wanna feel you up! Wanna breath so
Хочу відчувати тебе! Хочу дихати, тож
How you gonna do it?
Як ти збираєшся це здійснити?
Wanna feel you up! Wanna know so
Хочу відчувати тебе! Хочу дізнатись, так
How you gonna do it?
Як ти збираєшся це зробити?


Stay!
Стривай!
Stay!
Залишся!


He's saving my life, nobody knows he could.
Він врятував моє життя, ніхто не знав, що він зможе.
He makes me smile, he makes me feel so good.
Він змушує мене посміхатись, він змушує мене почувати себе так добре.
Saving my life, tenderly snatched a kiss.
Врятувавши моє життя, ніжно схопив поцілунком.
He makes me cry, touching me underneath.
Він змушує мене плакати, ніжно пестячи.


Wanna feel you up! Wanna breath so
Хочу відчувати тебе! Хочу дихати, тож
How you gonna do it?
Як ти збираєшся це здійснити?
Wanna feel you up! Wanna know so
Хочу відчувати тебе! Хочу дізнатись, так
How you gonna do it?
Як ти збираєшся це зробити?


Stay!
Стривай!


Only his love can make it.
Тільки його кохання може зробити це.
We won't change it no. Feelings will flow.
Ми не хочемо це змінювати, ні. Почуття будуть литися.
And tonight we are burning.
І ми горітимемо цієї ночі.
No returning. No!
Вороття немає. Немає!


He won't let go.
Він не відпустить.
Only his love can make it.
Тільки його кохання може зробити це.
We won't change it no.
Ми не хочемо це змінювати, ні.
Feelings will flow...
Почуття будуть литися...Автор публікації: Степан Гаврилоє


Perfection Is A Lie Пісні Rain »