A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Money, money, money, money,
Гроші, Гроші, Гроші, Гроші...
Oh-oh-woah-oh
Ой-ой-ой-ой


Love is just
Кохання це просто
A history that they may prove.
Історія, в якій потрібно переконатися
When you're gone,
І коли ти підеш,
I'll tell them my religion's you.
Я скажу їм, що ти моя релігія.


When Punk-tius comes,
Коли Панк-Тюїт прийде
To kill the king upon his throne.
І скине з трону Короля
I'm ready for their stones.
Я готова що в мене полетять каміння


I'll dance, dance, dance,
Я буду танцювати, танцювати, танцювати,
With my hands, hands, hands,
Своїми руками, руками, руками,
Above my head head
Над моєю головою, голова, голова
Like Jesus said.
Як сказав Ісус.


I'm gonna dance, dance, dance,
Я буду танцювати, танцювати, танцювати,
With my hands, hands, hands,
Своїми руками, руками, руками,
Above my head, dance together,
Над головою, танцюємо разом
Forgive him before he's dead.
Вибачу його перед смертю.


Because I won't cry for you,
Тому що я не плакатиму за тобою
I won't crucify the things you do.
І не засуджуватиму твої вчинки
I won't cry for you,
Не плакатиму за тобою
See, when you're gone
Побачиш, коли ти підеш
I'll still be Bloody Mary.
Я все одно буду тією ж Кривавою Мері.


(Love)
(Кохання)


We are not
Ми це не
Just art for Michaelangelo to carve,
Просто мистецтво Мікеланджело, для різьби
He can't rewrite
Він не може переписати
the agro of my furied heart.
агро мого розлюченого серця.
I'll wait,
Я чекатиму,
On mountain tops in Paris cold.
На вершинах гір у Парижі.
J'ai peur,
Я не хочу
Mourir toute seule.
померти на самоті


I'll dance, dance, dance,
Я буду танцювати, танцювати, танцювати,
With my hands, hands, hands,
Своїми руками, руками, руками,
Above my head, head, head
Над моєю головою, голова, голова
Like Jesus said.
Як сказав Ісус.


I'm gonna dance, dance, dance,
Я буду танцювати, танцювати, танцювати,
With my hands, hands, hands,
Своїми руками, руками, руками,
Above my head, dance together,
Над головою, танцюємо разом
Forgive him before he's dead.
Вибачу його перед смертю.


Because I won't cry for you,
Не плакатиму через тебе
I won't crucify the things you do.
І не засуджуватиму твої вчинки
I won't cry for you,
Не плакатиму через тебе
See, when you're gone
Побачиш, коли ти підеш
I'll still be Bloody Mary.
Я все одно буду тією ж Кривавою Мері.


Gaga, gaga
Гага, Гага
Gaga, gaga
Гага, Гага
Gaga, gaga
Гага, Гага
Gaga, gaga
Гага, Гага


(Love)
(Кохання)


Dum dum, da di da
Дам Дам Да-Да-Да
Dum dum, da di da,
Дам Дам Да-Да-Да
Da da da di da.
Да-Да-Да
Dum dum, da di da.
Дам Дам Да-Да-Да
Dum dum, da di da,
Дам Дам Да-Да-Да
Dum dum, da di da,
Дам Дам Да-Да-Да
Da da da di da.
Да-Да-Да
Dum dum, da di da.
Дам Дам Да-Да-Да


I won't cry for you,
Не плакатиму через тебе
I won't crucify the things you do, do, do.
І не засуджуватиму твої вчинки
I won't cry for you,
Не плакатиму через тебе
See, when you're gone
Побачиш, коли ти підеш
I'll still be Bloody Mary.
Я все одно буду тією ж Кривавою Мері.


Oh, libérate, mi amor
Звільни себе, любов моя.

Автор публікації: Dulce


« The Edge Of Glory Born This Way Пісні