A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

They say I’m too young to love you,
Кажуть, я надто молода, щоб любити тебе,
I don’t know what I need.
Що я не знаю, що мені потрібно.
They think I don’t understand
Вони думають, що я не розумію
The freedom land of the 70’s.
Свободу сімдесятих.
 
I think I’m too cool to know ya.
Я думаю, я занадто крута, щоб знати тебе.
You say I’m like the ice, I freeze.
Ти кажеш, що я як лід, занадто холодна.
I’m churning out novels like
Я обмірковую романи як
Beat poetry on amphetamines.
Поезію бітників під амфетаміном.
 
I said... I said...
Я сказала ... Я сказала ...
 
Well, my boyfriend’s in a band,
Ну, мій хлопець в групі,
He plays guitar while I sing Lou Reed.
Він грає на гітарі, поки я співаю пісні Лу Ріда
I’ve got feathers in my hair,
У мене в волоссі пір’я,
I get down to beat poetry.
Я танцюю під вірші бітників.
 
And my jazz collection’s rare,
У мене колекція рідкісних джазових платівок,
I can play almost anything.
Я можу зіграти майже що завгодно.
I’m a Brooklyn Baby. [x2]
Я мала з Брукліна.[x2]
 
They say I’m too young to love you,
Кажуть, я надто молода, щоб любити тебе,
They say I’m too dumb to see.
Кажуть, я занадто дурна, щоб зрозуміти.
They judge me like a picture book
Вони судять про мене, як про книжку з картинками,
By the colors like they forgot to read.
За кольорами, наче не вміють читати.
 
I think we’re like fire and water.
Думаю, ми як вогонь і вода.
I think we’re like the wind and sea.
Думаю, ми як вітер і море.
You’re burning up, I’m cooling down.
Ти запалюєшся, я остигаю
You’re up on town, your blind eye sees,
Ти піднімаєшся над містом, твій п’яний погляд прояснюється,
 
But I’m free... I’m free...
Але я вільна ... Я вільна ...
 
Well, my boyfriend’s in a band,
Ну, мій хлопець в групі,
He plays guitar while I sing Lou Reed.
Він грає на гітарі, поки я співаю пісні Лу Ріда.
I’ve got feathers in my hair,
У мене в волоссі пір’я,
I get down to beat poetry.
Я танцюю під вірші бітників.
 
And my jazz collection’s rare,
У мене колекція рідкісних джазових платівок,
I can play almost anything.
Я можу зіграти майже що завгодно.
I’m a Brooklyn Baby. [x2]
Я мала з Брукліна. [x2]
 
I’m talking ’bout my generation,
Я говорю про своє покоління,
Talking ’bout that newer nation.
Кажу про цю нової нації.
And if you don’t like it,
І якщо тобі це не подобається,
You can beat it, beat it, baby.
Ти можеш посперечатися, посперечатися зі мною, малий.
 
You never liked the way I said it.
Тобі ніколи не подобалося, як я говорила про це.
If you don’t get it then forget it.
А якщо не розумієш, то просто забудь.
’Cause I don’t have to fucking explain it.
Тому що я, бл ***, не повинна це пояснювати.
 
And my boyfriend’s in a band,
Ну, мій хлопець в групі,
He plays guitar while I sing Lou Reed.
Він грає на гітарі, поки я співаю пісні Лу Ріда.
I’ve got feathers in my hair,
У мене в волоссі пір’я,
I get down to beat poetry.
Я танцюю під вірші бітників.
 
And my jazz collection’s rare,
У мене колекція рідкісних джазових платівок,
I get down to beat poetry.
Я танцюю під вірші бітників.
I’m a Brooklyn Baby. [x2]
Я мала з Брукліна. [x2]
 
I get high on hydroponic weed.
Я ловлю кайф від марихуани.
 
Yeah my boyfriend’s really cool,
Так, мій хлопець дуже крутий,
But he’s not as cool as me.
Але він не так крутий, як я.
’Cause I’m a Brooklyn Baby,
Тому що я мала з Брукліна,
I’m a Brooklyn Baby.
Я мала з Брукліна

Автор публікації: Роман Прунько


« Shades Of Cool Ultraviolence Пісні West Coast »