A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Текст пісні і переклад на українську мову


When the world starts to get you down
Коли світ починає збивати тебе з ніг,
And nothing seems to go your way
І здається, що все йде не так, як ти хочеш,
And the noise of the maddening crowd
І шум зводить з розуму натовпи
Makes you feel like you’re going to go insane
Змушує тебе думати, що ти здурієш ...
 
There’s a glow of a distant light
Десь вдалині з’являється світіння,
Calling you to come outside
Що закликає тебе вийти,
To feel the wind on your face and your skin
Відчути вітер на обличчі і шкірі.
And it’s here I begin my story
Тут і починається моя історія.
 
Turn up the radio
Збільш гучність у радіо,
Turn up the radio
Збільш гучність у радіо,
Don’t ask me where I wanna go
Не питай мене, де я хочу опинитися,
We gotta turn up the radio
Нам просто потрібно збільшити гучність у радіо.
 
It was time that I opened my eyes
У той момент я відкрила очі.
I’m leaving the past behind
Я залишаю минуле позаду,
Nothing’s ever what it seems
Тепер все навколо не те, чим здається,
Including this time and this crazy scene
Включаючи цей час і ці події.
 
I’m stuck like a moth to a flame
Я застрягла, як метелики у полум’ї,
I’m so tired of playing this game
Я так втомилася від цієї гри,
I don’t know how I got to this state
Я не знаю, як дійшла до цього стану,
Let me out of my cage cause I’m dying
Випустіть мене з моєї клітки, я вмираю.
 
x2
x2
Turn up the radio
Збільш гучність у радіо,
Turn up the radio
Збільш гучність у радіо,
Don’t ask me where I wanna go
Не питай мене, де я хочу опинитися,
We gotta turn up the radio
Нам просто потрібно збільшити гучність у радіо.
 
I just wanna get in my car
Я просто хочу сісти в в свою машину,
I wanna go fast and I gotta go far
Я хочу їхати швидко, виїхати далеко.
Don’t ask me to explain how I feel
Не просіть мене пояснити мої почуття,
‘Cause I don’t want to say where I’m going
Тому що я не хочу говорити, куди я їду.
 
Turn down the noise and turn up the volume
Приберіть шум і додайте звук,
Don’t have a choice cause the temperatures pounding
Немає вибору, я відчуваю жар.
Leaving this place is the last thing I do
Залишаючи це місце, все, чого я хочу -
That I want to escape with a person just like you
Втекти звідси з ким-небудь на зразок тебе.
 
I’m so sick and tired of playing this game
Я так втомилася від цієї гри,
We gotta have fun it it’s all that we do
Ми повинні повеселитися, це все, що ми робимо.
Gotta shake up the system and break all the rules
Повинні розтрусити систему, порушити всі правила,
Gotta turn up the radio until the speakers blow
Повинні збільшуватити гучність врадіо, поки колонки не вибухнуть.
 
Turn up the radio
Збільш гучність у радіо,
Turn up the radio
Збільш гучність у радіо,
Don’t ask me where I wanna go
Не питай мене, де я хочу опинитися,
We gotta turn up the radio
Нам просто потрібно збільшити гучність у радіо.
 
Turn up the radio
Збільш гучність у радіо,
Turn up the radio
Збільш гучність у радіо,
There’s somethings you don’t need to know
Є дещо, чого тобі не потрібно знати,
Just let me turn up the radio
Нам просто потрібно збільшити гучність у радіо.
 
Turn up the radio
Збільш гучність у радіо,
Just let me turn up the radio
Просто дозволь мені додати радіо,
Just let me turn up the radio
Нам просто потрібно збільшити гучність у радіо.

Автор публікації: Павло Підпільний


« I'm addicted MDNA Пісні Give Me All Your Luvin' »