A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Gotta make a change for once in my life
Я повинен раз і назавжди змінити своє життя,
It’s gonna feel real good, gonna make a difference, gonna make it right
І це буде дійсно здорово, все стане іншим,  все стане правильним …
 
As I turn up the collar on a favorite winter coat. This wind is blowin’ my mind
Я підняв комір свого улюбленого зимового пальто - від цього вітру в мене виносить мозок.
I see the kids in the street with not enough to eat. Who am I to be blind
Я бачу дітей на вулиці, яким нічого їсти … Хто я такий, щоб закривати на це очі,
Pretending not to see their needs
Прикидаючись, що не помічаю їх потреб ...
 
A summer’s disregard. A broken bottle top and a one man’s soul
Літня байдужість … Розбите горло пляшки І душа однієї людини ....
They follow each other on the wind ya’ know ’cause they got nowhere to go
Вони слідують один за одним туди, куди дме вітер, тому що їм нікуди йти …
That’s why I want you to know
Тому я хочу, щоб ви знали ....
 
Chorus
Приспів
I’m starting with the man in the mirror I’m asking him to change his ways
... Що я починаю з чоловіка в дзеркалі, я прошу його змінитися.
And no message could have been any clearer
Жодне послання не може бути яснішим:
If you wanna make the world a better place
Якщо ви хочете, щоб світ став кращим,
Take a look at yourself and then make a change, yey
Подивіться для початку на себе і змініться, гей!
 
I’ve been a victim of a selfish kinda love
Я був жертвою Еегоїстичною любові.
It’s time that I realize there are some with no home
Настала пора мені усвідомити, що є бездомні,
Not a nickel to loan. Could it be really pretending that they’re not alone
У яких немає зайвого цента … Невже слова, що вони не самотні - лише вдавання ...?
 
A willow deeply scarred somebody’s broken heart
Чиєсь розбите серце - немов верба з роздряпаної корою
And a washed out dream (Washed out dream)
І кинута мрія (Кинута мрія).
They follow the pattern of the wind ya’ see ’cause they got no place to be
Розумієте, вони віддалися волі вітру, тому що у них немає постійного притулку -
That’s why I’m starting with me
І ось, я починаю з себе ....
 
Chorus  [x3]
Приспів  [x3]
 
You gotta get it right, while you got the time
Ви повинні все правильно зрозуміти, поки у вас є час,
Cause when you close your heart (You can’t close your, your mind)
Тому що якщо ви можете закрити серце, (Не закривайте розум!)
Then you close your mind
Значить, ви закриєте і розум ...
 
(That man, that man, that man)  [x2]
(Ця людина, ця людина, цей чоловік)  [x2]
(With the man in the mirror, oh yeah)
(Людина в дзеркалі)
(That man you know, that man you know)  [x2]
(Ця людина, знаєте, ця людина, знаєте)  [x2]
I’m asking him to change his ways (Change)
Я прошу його змінитися (Змінитися)
No message could have been any clearer
Жодне послання не може бути яснішим:
If you wanna make the world a better place
Якщо ви хочете, щоб світ став кращим,
Take a look at yourself then make that change
Подивіться для початку на себе і змінитесь, гей!
 
Oh no. Oh no, I’m gonna make a change
О, так, О так, я змінюся,
It’s gonna feel real good sure mon (Change)
І це буде дійсно здорово, Правда! (Змінитися)
Just lift yourself
Просто надихнися сам!
You know, you got to stop it yourself (Yeah)
Знаєш, ти повинен сам це зупинити (Так)
Oh! Make that change (I gotta make that change today, oh)
О-о! Змінися (Я повинен змінитися сьогодні)
(Man in the mirror)
(Людина в дзеркалі)
You got to, you got to not let yourself, brother oh
Ти сам не повинен допустити це, брат!
Yeah You know that (Make that change)
Так! Знаєш, (Змінися)
(I gotta make that make me then make)
(Я повинен змінитися)
You got, you got to move. Sure mon, sure mon
Ти повинен рухатися далі. Давай, давай!
You got to (Stand up, stand up, stand up)
Ти повинен (Встати встати, встати)
Make that change
І змінитися!
Stand up and lift yourself, now
Встань і переймися цим почуттям, прямо зараз
(Man in the mirror) Make that change
(Людина в дзеркалі) Змінися
(Gonna make that change, sure mon)
(Ти повинен змінитися, давай!)
(Man in the mirror)
(Людина в дзеркалі)
You know it, you know it, you know it, you know (Change)
Ти знаєш, ти знаєш це .... (Змінитися)
Make that change
Змінися!

Автор публікації: Таня Мудрецка


« Dirty Diana The Essential Michael Jackson Пісні Smooth Criminal »