A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

[Verse 1: Naill]
[Найл]
I figured it out,
Я зрозумів це,
I figured it out from black and white.
Я зрозумів це з чорно-білого.
Seconds and hours
Секунди та години
Maybe we had to take some time
Можливо нам було потрібно трохи більше часу.


[Verse 2: Liam]
[Ліам]
I know how it goes,
Я знаю як це працює,
I know how it goes from wrong to right
Я знаю як це працює від неправильного до вірного
Silence and sound
Тиша та звук
Did they ever hold each other tight like us?
Чи тримали вони одне одного міцно як ми?
Did they ever fight like us?
Чи воювали вони як ми?


[Chorus: Harry ]
[Приспів: Гарі]
You and I
Ти і я
We don't wanna be like them
Ми не хочемо бути як вони
We can make it till the end
Ми можемо зробити це до кіця
Nothing can come between you and I
Ніщо не може стати між нами
Not even the Gods above can separate the two of us
Навіть Боги над нами не в змозі розлучити нас
No nothing can come between you and I
Ні, ніщо не може стати між тобою і мною
Oh, you and I
О-о тобою та мною


[Verse 3: Zayn]
[Зейн]
I figured it out,
Я з'ясував це
Saw the mistakes of up and down
Побачив помилки злетів та падінь
Meet in the middle
Зустріч на середині
There's always room for common ground
Там завжди є кімната для спільних підстав


[Verse 4: Louis]
[Луї]
I see what it's like,
Я бачу як це виглядає
I see what it's like for day and night
Я бачу, що це вииглядає як день і ніч
Never together
Ніколи разом
Cause you see your things in a different light like us
Тому що ви бачите свої проблеми в іншому світлі ніж ми
Did they ever try like us?
Чи намагались вони коли-небудь як ми?


[Chorus: Harry]
[Приспів: Гарі]
You and I
Ти і я
We don't wanna be like them
Ми не хочемо бути як вони
We can make it till the end
Ми можемо зробити це до кіця
Nothing can come between you and I
Ніщо не може стати між нами
Not even the Gods above can separate the two of us
Навіть Боги над нами не в змозі розлучити нас


[Chorus: All]
[Приспів: Усі]
'Cause You and I
Тому що Ти і Я
We don't wanna be like them
Ми не хочемо бути як вони
We can make it till the end
Ми зможемо зробити це до кінця
Nothing can come between you and I
Ніщо не може стати між нами
Not even the Gods above can separate the two of us
Навіть Боги над нами не в змозі розлучити нас
No nothing can come between you and I
Ні, ніщо не може стати між тобою та мною
Oh, you and I You and I
О-о тобою та мною, тобою та мною
We could make it as we are
Ми могли б це зробити, по своєму
You and I, You and I
Ти і я, ти і я

Автор публікації: Маріанна Матвійчук