A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

I lay, looking at my hands
Я лежу, дивлячись на свої руки.
I search in these lines
Я шукаю в цих лініях,
I've not the answer
Проте не знаходжу відповіді.
I'm crying and I don't know
Я плачу і не знаю…
Watching the sky
Вдивляючись в небо,
I search for an answer
Я шукаю відповідь.
I'm free, free to be
Я вільна, вільна існувати.
I'm not another liar
Я не черговий брехун,
I just want to be myself...myself
Я просто хочу бути собою... собою.


And now the beat inside of me
І зараз биття всередині мене
Is a sort of a cold breeze and I've
Є таким собі прохолодним вітерцем і я
Never any feeling inside
Ніколи не відчувала почуття,
Ruining me...
Що руйнує мене...
Bring my body
Поверни моє тіло,
Carry it into another world
Перенеси його в інший світ.
I know I live...but like a stone I'm falling down
Я знаю, що живу... але, наче камінь, я падаю вниз.


I pray, looking into the sky
Вдивляючись в небо, я молюсь.
I can feel this rain
Я відчуваю цей дощ,
Right now it's falling on me
Який зараз падає на мене.
Fly, I just want to fly
Летіти, я просто хочу летіти.
Life is all mine
Життя повність належить мені.
Some days I cry alone,
Іноді я самотньо плачу,
But I know I'm not the only one
Але я знаю, що не єдина.
I'm here, another day is gone
Я тут, ще один день пройшов,
I don't want to die...
Я не хочу вмирати...
Please be there when I'll arrive, don't cry...please
Будь-ласка, будь там, коли я прибуду, не плач... Будь-ласка.


And now the beat inside of me
І зараз биття всередині мене
Is a sort of a cold breeze and I've
Є таким собі прохолодним вітерцем і я
Never any feeling inside
Ніколи не відчувала почуття,
Ruining me...
Що руйнує мене...
Bring my body
Поверни моє тіло,
Carry it into another world
Перенеси його в інший світ.
I know I live...but like a stone I'm falling down
Я знаю, що живу... але, наче камінь, я падаю вниз.


And now the beat inside of me
І зараз биття всередині мене
Is a sort of a cold breeze and I've
Є таким собі прохолодним вітерцем і я
Never any feeling inside
Ніколи не відчувала почуття,
Ruining me...
Що руйнує мене...
Bring my body
Поверни моє тіло,
Carry it into another world
Перенеси його в інший світ.
I know I live...but like a stone I'm falling down
Я знаю, що живу... але, наче камінь, я падаю вниз.Автор публікації: Степан Гаврилоє

Інші переклади