A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

R, O, C, K, Mafia....
Р, О, К, Мафія ....
 
Creation shows me what to do
Вигадка підказує, що мені робити ...
I’m dancing on the floor with you
Я танцюю з тобою на танцмайданчику,
And when you touch my hand, I go crazy yeah
І коли ти торкаєшся моєї руки, я божеволію, так ...
 
The music tells me what to feel
Музика каже, що треба відчувати,
Like you now but, is it real
Ти мені подобаєшся. Це все правда?
By the time we say goodnight
Коли прийде час прощатися,
I’ll know if this is right
Я зрозумію, чи так це ...
 
And I feel you coming through my veins
Я відчуваю, як ти проникаєш в мої вени,
Am I into you or is the music to blame
Я закохана в тебе чи в усьому винна музика?
 
Who owns my heart?
Хто володіє моїм серцем?
Is it love,
Це любов,
Or is it art?
Чи мистецтво?
Cause’ the way your got
Тому що те, як ти рухаєш
Your body moving,
Тілом,
It’s got me confused
Бентежить мене.
And, I can’t tell
І я не можу зрозуміти,
If it’s the beat or sparks
Це ритм чи імпульси ...
 
Who owns my heart?
Кому належить моє серце?
Is it love,
Це любов
Or is it art?
Чи мистецтво?
You know I wanna believe,
Знаєш, я хочу повірити,
That we’re a masterpiece.
Що разом ми шедевр.
But sometimes it’s hard
Але часом важко
To tell in the dark
Зрозуміти в темряві ...
 
Who owns my heart
... Кому належить моє серце ...
 
The room is full but all I see is
Зал заповнений людьми, але я тільки бачу,
The way your eyes just blaze through me
Як ти палко дивишся на мене,
Like fire in the dark, we’re like living art
Як пожежа в темряві, ми - як живе мистецтво,
And it hits me like a tidal wave
І мене накриває хвилею з головою ...
Are you feelin’ me or is the music to blame
Ти відчуваєш мене чи це музика винна?
 
Who owns my heart?
Кому належить моє серце?
Is it love,
Це любов,
Or is it art?
Чи мистецтво?
Cause’ the way you got
Тому що те, як ти рухаєш
Your body moving,
Тілом,
It’s got me confused
Бентежить мене.
And, I can’t tell
І я не можу зрозуміти,
If it’s the beat or sparks
Це ритм чи імпульси ...
 
Who owns my heart?
Кому належить моє серце?
Is it love,
Це любов
Or is it art?
Чи мистецтво?
You now I wanna believe,
Знаєш, я хочу повірити,
That we’re a masterpiece.
Що разом ми шедевр.
But sometimes its hard
Але часом важко
To tell in the dark
Зрозуміти в темряві ...
 
Who owns my heart?
... Кому належить моє серце ...
 
So come on baby
Так що, давай, милий ...
Keep provoking me
Продовжуй збуджувати мене,
Keep on roping me
Продовжуй тягнути мене до себе,
Like a rodeo
Як на родео ...
Baby pull me close
Малий, притягни мене до себе!
 
Come one here we go here we go here we go
Давай, а ось і ми, а ось і ми, а ось і ми,
And it hits me like a tidal wave
І мене накриває хвилею з головою ...
Are you feelin’ me or is the music to blame
Ти відчуваєш мене чи це музика винна?
 
Who owns my heart?
Кому належить моє серце?
Is it love,
Це любов,
Or is it art?
Чи мистецтво?
Cause the way you got
Тому що те, як ти рухаєш
Your body moving,
Тілом,
It’s got me confused
Бентежить мене.
And, I can’t tell
І я не можу зрозуміти,
If it’s the beat or sparks
Це ритм чи імпульси ...
 
Who owns my heart?
Кому належить моє серце?
Is it love,
Це любов
Or is it art?
Чи мистецтво?
You now I wanna believe,
Знаєш, тепер я хочу повірити,
That we’re a masterpiece.
Що разом ми шедевр.
But sometimes it’s hard
Але іноді важко
To tell in the dark
Зрозуміти в темряві ...
 
Who owns my heart?
... Кому належить моє серце ...

Автор публікації: Таня Мудрецка

Інші переклади


« Liberty Walk Can't Be Tamed Пісні Can't Be Tamed »