A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

How can one become so bounded by choices
Як можна бути настільки зв'язаним вибором,
That somebody else makes?
Який робить хтось інший?
How come we both become a version of a person
Як так вийшло, що ми обидва стали версією людини,
We don't even like?
Що нам навіть не подобається?


We're in love with the world
Ми закохані у цей світ,
But the world just wants to bring us down
Але світ просто хоче зламати нас,
By puttin' ideals in our heads
Вкладаючи ідеали в наші голови,
To corrupt our hearts somehow
Щоб якось розбестити наші серця.


When I was a child
Коли я була дитиною,
Every single thing could blow my mind
Кожна річ могла підірвати мій розум.
Soaking it all up for fun
Я вбирала все це заради задоволення,
But now I only soak up wine
Але тепер я вбираю лише вино.


They say to play hard,
Кажуть, щоб відпочивати на повну,
you work hard,
потрібно тяжко працювати,
Find balance in the sacrifice
Знайти баланс у жертвуванні чимось.
And yet I don't know anybody
І все ж я не знаю нікого,
Who's truly satisfied
Хто був би справді задоволений.


You better believe I'm trying (Trying, trying)
Повір же, що я намагаюся (Намагаюсь, намагаюся)
To keep climbing (Climbing, climbing)
Дертися в гору (лізти в гору, дертися в гору).
But the higher we climb
Але чим вище ми підіймаємося,
Feels like we're both none the wiser
Тим більше здається, що ми обидва анітрохи не стали мудрішими.


So I hope I learn to get over myself
Так що я сподіваюся, що навчуся долати себе,
Stop trying to be somebody else
Перестану намагатися бути кимось іншим,
So we can love each other for free
Щоб ми могли кохати одне одного просто так.
Everybody wants something, you just want me
Усі чогось хочуть, а ти просто хочеш мене.


Why am I obsessing about
Чому я зациклююсь на речах,
the things I can't control?
які не можу контролювати?
Why am I seeking approval
Чому я шукаю схвалення у людей,
from people I don't even know?
яких навіть не знаю?
In these crazy times, I hope I can find
В ці божевільні часи я сподіваюся, що зможу знайти
Something I can cling onto
Щось, за що я зможу вхопитися.
'Cause I need some substance in my life,
Тому що мені потрібна якась основа у моєму житті,
Something real, something that feels true
Щось справжнє, щось, що видається правдою.


You better believe for you I've cried (I've cried, I've cried)
Повір же, що заради тебе я наплакала (Я наплакала, я наплакала)
High tides (High tides, high tides)
Високі приливи (Високі приливи, високі приливи).
Want you so bad, but you can't fight fire with fire
Я так хочу тебе, але вогонь не побороти вогнем.
Oh-oh, oh-oh
Ох-ох, ох-ох!


I hope I learn to get over myself
Сподіваюся, я навчуся долати себе,
Stop trying to be somebody else
Перестану намагатися бути кимось іншим.
Oh, I just want to love you, love you for free
О, я просто хочу кохати тебе, кохати тебе просто так.
'Cause everybody wants something from me, you just want me
Тому що всі хочуть чогось від мене, а ти просто хочеш мене.


Listen I know how low I can go,
Слухай, я знаю, як низько я можу впасти,
I give as good as I get
я ніколи не залишаюсь у боргу.
You get the brunt of it all
Основний тягар дістанеться тобі,
'Cause you're all I've got left
Тому що ти все, що в мене залишилося.
I hope in time (Hope in time)
Сподіваюся, згодом (Сподіваюся, згодом)
We both will find (We'll both find) peace of mind
Ми обидва знайдемо (Ми обидва знайдемо) душевний спокій.
Sometimes the road less travelled is
Іноді дорогу, якою менше ходять,
The road best left behind
Краще залишити в минулому.


So I hope I learn to get over myself
Сподіваюся, я навчуся долати себе,
Stop trying to be somebody else
Перестану намагатися бути кимось іншим.
Oh, I just want to love you, love you for free, yeah
О, я просто хочу любити тебе, любити тебе просто так, так.
'Cause everybody wants something from me, you just want me
Тому що всі хочуть чогось від мене, а ти просто хочеш мене.


You better believe I'm trying (Trying, trying)
Повір же, що я намагаюся (намагаюсь, намагаюся)
To keep climbing (Climbing, climbing)
Дертися в гору (лізти в гору, дертися в гору).
But the higher we climb
Але чим вище ми підіймаємося,
Feels like we're both none the wiser
Тим більше здається, що ми обидва анітрохи не стали мудрішими.


The only regret I have
Єдине, про що шкодую:
I wish that it was just at a different time
Я хотіла б, щоб це було в інший час.
A most turbulent period of my life
У найбурхливіший період мого життя.
Why would I put that on you?
Навіщо я буду звалювати це все на тебе?
That's just, like, a very heavy thing to have to talk about.
Просто це дуже важка тема для розмови.
But because of that period of time
Але через той період часу,
Even though it was so much fun
Попри те, що було так весело,
I didn't get to go on
Я не змогла продовжити
And make new memories with him.
І створити нові спогади із ним.
There were just memories in a big storm.
Залишились лише спогади у великій бурі.

Автор публікації: Андрій LAS


30 Пісні Easy On Me »