A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Sinnerman where you gunna run to  [x2]
Грішнику, ти куди біжиш? [x2]
Where you gunna run to
Куди ж ти зібрався тікати,
All on that day
Від цього дня?
 
Well I run to the rock
Що ж, я біжу до скелі
Please hide me I run to the rock  [x2]
Будь ласка, заховай мене, я біжу до скелі.  [x2]
Please hide me Lord
Прошу, Господи, спаси мене
All on that day
Від цього дня.
 
Well the rock cried out
І скеля скрикнула
I can’t hide you the rock cried out  [x2]
"Я не можу заховати тебе" - вигукнула скеля.  [x2]
I ain’t gunna hide you god
І я не збираюся рятувати тебе, Боже,
All on that day
Від цього дня.
 
I said rock what’s a matter with you rock
Я сказала: "Скеля, Та що з тобою таке, Скеля?
Don’t you see I need you rock
Ти що, не бачиш, що потрібна  мені, Скеля?
Don’t let down
Не підводь мене.
All on that day
Тільки не сьогодні ".
 
So I run to the river
І тоді я побігла до річки.
It was bleedin I run to the sea  [x2]
Річка стікала кров’ю, я побігла до моря.  [x2]
It was bleedin all on that day
І весь цей день кровоточив.
 
So I run to the river it was boilin
І я побігла до річки, а та кипіла.
I run to the sea it was boilin  [x2]
Бігла до моря, воно кипіло. 
I run to the sea it was boilin
Побігла до моря, а воно закипіло.  [x2]
All on that day
Саме в цей день.
 
So I run to the lord
Тоді я побігла до Бога.
Please help me lord
"Будь ласка, допоможи мені, о Боже,
Don’t you see me prayin
Хіба ти не помічаєш моїх молитов?
Don’t you see me down here prayin
Не бачиш, як я молюся, стоячи на колінах? "
 
But the lord said go to the devil
Але Бог сказав "До біса тебе".
The lord said go to the devil
Бог сказав: "Іди до біса".
He said go to the devil
Він сказав: "Іди до біса"
All on that day
Саме сьогодні.
 
So I ran to the devil
І я побігла до біса,
He was waiting
Він чекав мене.
I ran to the devil he was waiting  [x2]
Я побігла до біса, а він чекав.  [x2]
All on that day
Весь цей день.
 
Oh I run to the river
О, я бігла до річки
It was boilin I run to the sea  [x2]
Вона кипіла, я побігла до моря  [x2]
It was boilin all on that day
Воно кипіло весь цей день.
 
So I ran to the lord
І я побігла до Бога.
I said lord hide me
Я просила, "Боже, сховай мене,
Please hide me
Будь ласкає, спаси мене,
Please help me
Допоможи мені,
All on that day
Зараз ".
 
Said God where were you
Бог відповів: "А де ж ти була раніше?
When you are old and prayin
Ти ж стала молитися лише зостарившись ".
 
Lord lord hear me prayin  [x3]
Почуй мої молитви, Боже!  [x2]
All on that day
Хоча б сьогодні ...
 
Sinnerman you oughta be prayin
Грішнику, непогано б тобі помолитися.
Oughta be prayin sinnerman
Ви всі повинні молитися, грішники,
Oughta be prayin all on that day
Повинні молитися сьогодні і до того самого дня.

Автор публікації: Дико дика :)


« Feeling Good Pastel Blues Пісні