A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Eventually
Зрештою


I'm an opportunity and I knock so softly
Я – можливість, і я стукаю так тихо.
Sometimes I get loud when I wish everybody'd just get off me
Іноді я стаю голосною, коли хочу, щоб всі від мене відчепилися.
So many players, you'd think I was a ball game
Так багато гравців, що можна подумати, що я граю в м'яч.
It's every man for them self, there are no teammates
Тут кожен сам за себе, немає жодного товариша по команді.


This life gets lonely when everybody wants something
У цьому житті стає самотньо, коли всі чогось хочуть.
They'll smile up in your face
Вони посміхатимуться тобі в обличчя,
But they'll get theirs eventually
Але врешті-решт отримають своє,
And I hope I'm there
І сподіваюся, що я буду там.


Surrounded by familiar faces without names
Оточена знайомими обличчями без імен,
None of them know me or want to share my pain
Ніхто з них не знає мене і не хоче розділити мій біль.
They only wish to bask in my light, then fade away
Вони лише хочуть погрітися в моєму світлі, а потім зникнути,
To win my love, to them a game
Завоювати мою любов, для них це гра,
To watch me live my life in vain
Спостерігати, як я марно витрачаю своє життя.
When all is done and the glitter fades, fades away
Коли все закінчиться і блиск згасне, зовсім зникне,
They'll get theirs eventually
Вони врешті-решт отримають своє,
And I hope I'm there
І сподіваюся, що я буду там.


I drank your poison
Я випила твою отруту,
'Cause you told me it's wine
Бо ти сказав, що це вино.
Shame on you if you fooled me once
Обдуриш мене вперше – ганьба тобі,
Shame on me if you fooled me twice
Обдуриш мене вдруге – ганьба мені.


I didn't know the price
Я не знала ціни.
You'll get yours eventually
Зрештою, ти отримаєш своє.


So what good am I to you if I can't be broken?
Тож яка тобі з мене користь, якщо мене не можна зламати?
You'll get yours, yes, you'll get yours
Ти отримаєш своє, так, ти отримаєш своє
Eventually
Врешті-решт.

Автор публікації: Fleur_Noire

Інші переклади