A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Unos, dos, tres, catorce
Раз, два, три, чотири
Turn it up loud, captain
Давай-но голосніше, маестро
 
Lights go down
Вогні гаснуть
It’s dark, the jungle is
Темно, в голові все перемішалося
Your head can’t rule your heart
Вона не в змозі управляти серцем
A feeling so much stronger
Почуття набагато
Than a thought
Сильніше розуму
Your eyes are wide
Твої очі широко розкриті
And though your soul, it can’t be bought
І хоча твою душу не купиш,
Your mind can wander
Твій розум може блукати
 
Hello, hello
Привіт, привіт
(Hola!)
(Привіт!)
I’m at a place called Vertigo
Я в місці під назвою Запаморочення
(Dond’ esta)
(Де це?)
It’s everything I wish I didn’t know
Мені б не хотілося всього цього знати
Except you give me something I can feel
Крім того, що ти даєш мені щось, що я можу відчути
Feel
Відчути
 
The night is full of holes
В ночі повно дір
These bullets rip the sky
Ці кулі розривають небо
Of ink with gold
Кольори чорнила із золотими зірками
They twinkle
Вони виблискують,
As the boys play rock and roll
Коли хлопці грають рок-н-рол
They know that they can’t dance
Вони знають, що не можуть танцювати
At least they know
Принаймні, вони знають
 
I can’t stand the beats
Не можу більше терпіти ритм
I’m asking for the check
Я прошу призупинити.
Girl with crimson nails
У дівчини з темно-червоними нігтями
Has Jesus round her neck
На шиї Ісус,
Swinging to the music  [x2]
Погойдується в такт музиці  [x2]
 
Hello, hello
Привіт, привіт
(Hola!)
(Привіт!)
I’m at a place called Vertigo
Я в місці під назвою Запаморочення
(Dond’ esta)
(Де це?)
It’s everything I wish I didn’t know
Мені б не хотілося всього цього знати
But you give me something I can feel
Але ти даєш мені щось, що я можу відчути
Feel
Відчути
 
Shot dead
Прістреленний мертвий
Shots fall
Кулі падають
Show me, yeah
Покажи мені, так
 
All of this, all of this can be yours  [x3]
Все це, все це може стати твоїм  [x3]
Just give me what I want
Просто дай мені те, що я хочу
And no one gets hurt
І ніхто не постраждає
 
Hello, hello
Привіт, привіт
(Hola!)
(Привіт!)
We’re at a place called Vertigo
Ми в місці під назвою Запаморочення
(Dond’ esta)
(Де це?)
Lights go down and all I know
Вогні потухають і все, що я знаю
Is that you give me something
Це те, що ти даєш мені щось
I can feel your love teaching me how
Я відчуваю твою любов, яка вчить мене як ...
Your love is teaching me how, how to kneel
Твоя любов вчить мене вставати на коліна,
Kneel
Вставати на коліна.
 
Yeah, yeah, yeah, yeah  [x4]
Так, так, так, так  [x4]
 

Автор публікації: Флора Талаєва


How to Dismantle an Atomic Bomb Пісні Sometimes You Can't Make It On Your Own »